Omsorgsanalys

Omsorgsanalys är ett användarvänligt analysverktyg som stöttar kommuner

och aktörer inom omsorgen i såväl det operativa som det strategiska kvalitetsutvecklingsarbetet.